RISKANALYS TOMELILLA TENNISKLUBB MED ANLEDNING AV COVID-19

Tomelilla Tennisklubb har genomfört en riskanalys kopplat till tennisklubbens anläggning.

De riskreducerande åtgärderna gäller tills vidare med omedelbar verkan. Tomelilla Tennisklubb jobbar i nuläget på att tidigarelägga planerat iordningsställande av utomhusbanan.


Riskreducerande åtgärder (Tomelilla Tennisklubbs anläggning och verksamhet)

– Vi vädjar till utövaren att ej bedriva din träning vid minsta symtom (gäller även lindrigare förkylningar)
– Tränare har rätt att vid symtom be adept lämna träning, så föräldrar får ha sin mobil på
– Vid tränarbrist på grund av symtom så har vi möjlighet att ställa in träning med kort varsel
– Alla deltagare sköter sin handhygien utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer
– Hygienstationerna skall ha tvål och handtorkspapper
– Papperskorgar skall tömmas frekvent
– Använd bara egen vattenflaska
– Drick ej vatten från kranar
– Inga handskakningar mm
– Alla utövare sinsemellan och gentemot tränare håller rekommenderade avstånd
– I möjligast mån så byter man om och duschar hemma.
– Max antal utövare totalt i hallen kommer aldrig att överstiga 50 st.
– Våra interna rutiner för städning och hygienstationer har omarbetats och utökats.

Tomelilla Tennisklubb

Besöksadress: Idrottsgatan 1, 273 32 Tomelilla

Postadress: Kantinvägen 14, 271 72 Köpingebro

Copyright © All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept