RISKANALYS TOMELILLA TENNISKLUBB MED ANLEDNING AV COVID-19

Uppdaterad riskanalys kopplad till Covid-19 gällande Tomelilla Tennisklubbs verksamhet och besökare i vår anläggning. Tomelilla Tennisklubb följer händelseutvecklingen kring Covid 19 och har uppdaterat vår riskanalys.


Riskanalysen gäller från den 10 januari och grundar sig på Regeringens och FHM råd och restriktioner samt på Pandemilagen.

 

Verksamheten

 • Vid oorganiserat spel rekommenderas endast singelspel.


Anläggningen

 • Högst 15 personer får befinna sig i anläggningen. Utspridda. Ska ses som ett absolut maxantal. Vi ska vara så få som möjligt i anläggningen.
 • Våra rutiner för städning och hygienstationer har omarbetats och utökats.
 • Hygienstationer ses över frekvent, pappershanddukar och tvål skall alltid finnas.
 • Handsprit finns tillgänglig.
 • Omklädningsrummen får endast användas av en person åt gången.
 • Ombyte sker hemma.
 • Duscharna hålls stängda.
 • Papperskorgar skall tömmas frekvent.
 • Anläggningen enbart öppen för utövare och personal.
 • I anläggningen håller vi ordentligt avstånd.

 

Utövaren

 • Stannar hemma vid minsta symptom på förkylning och annan sjukdom.
 • Symptomfri enligt FHM riktlinjer innan man åter får vistas i anläggningen efter sjukdom.
 • Dricker enbart från egen medhavd vattenflaska. Drick ej vatten från kranar.
 • Undviker all form av kroppskontakt och närhet med annan utövare.
 • Håller bästa handhygien, tvätta händerna ofta.
 • Vid strötidsbokning och abonnemang får enbart utövarna vistas i anläggningen.
 • Utövare kommer precis innan sin tid och lämnar direkt när tiden är ute.

 • Vi möts eller samlas ej i klubblokalen.
 • Bytet mellan två timmar sker i hallen där avstånd kan hållas.