ABONNEMANG

Vill du spela på samma tid varje vecka kan du som medlem teckna ett abonnemang terminsvis för inomhusbanan.

Kontakta oss via mail